Greškom sam poručio. Kako da otkažem narudžbu?
Najčešća pitanja
18.07.2019.

Greškom sam poručio. Kako da otkažem narudžbu?

U ovom slučaju, potrebno je da u roku od 30 minuta nakon poslate narudžbe a u primljenom e-mailu koji ste dobili da ste uspješno poručili, kliknete na link poništi narudžbu. Na ovaj način će se Vaša narudžba poništiti. Ukoliko to ne uradite u naznačenom vremenu, potrebno je da zahtjev za otkazivanje slanja narudžbe pošaljete na mail online.bih@dexyco.ba.