Portal

Prezentacije

 

Prezentacije proizvoda

 Video prezentacije proizvoda

Specifikacije i fotografije štandova

Vreme dolaska u direkciju je u 7.30h. Obuka kreće sa početkom u 8.00 h.

 

Prisustvo je obavezno.
– Dress code po propisu kompanije i proceduri. 
Datumi dolaska u direkciju-Beograd 
– održavanja obuka, edukacija i stručnog usavršavanja.

Datumi dolaska u direkciju-Beograd – održavanja obuka, edukacija i stručnog usavršavanja.

27.01.2018 27.01.2018 27.01.2018 27.01.2018 27.01.2018 27.01.2018 27.01.2018 27.01.2018
27.01.2018              

Sredstva za rad koja nosite sa sobom:

-Tablet
-Telefon
-Rokovnik Beorol
-Olovka
-Digitron
-Prezentator
-Prezentator sa dokumentacijom
Napomena:
Dolazite isključivo sa sređenom dokumentacijom, prezentatorima i tabletima kao i ostalim sredstvima za rad.
Sve mora biti uredno. Uniformisani.